JURY

De jury van de stimuleringsprijs Mens en Cultuur bestaat uit de volgende leden:

Jurylid_Stimuleringsprijs_Mens_en_Cultuur_2013_Joop_de_JongJoop de Jong (voorzitter) studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht waar hij in 1985 promoveerde. Na aan de Universiteiten van Rotterdam en Leiden te hebben gewerkt, kwam hij in 1987 naar de Universiteit Maastricht. Binnen de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen vervulde hij vele (bestuurlijke) functies. Sinds 2004 is hij opleidingsdirecteur van de masteropleiding Arts and Heritage: Policy, Management and Education met de Nederlandstalige variant Kunst, Cultuur en Erfgoed.  Daarnaast is hij verbonden aan de masteropleidiing Cultural Policy & Arts Managementvan University College Dublin. Kunst en cultuurbeleid en de omgang met cultureel erfgoed hebben zijn bijzondere aandacht. Hij deed onderzoek voor en adviseerde vele culturele organisaties en overheden in Limburg en daarbuiten op het gebied van onder andere cultuureducatie, museumbeleid en -inrichting, monumentenbeleid, cultureel ondernemerschap, cultuurtoerisme, cultuur en economische ontwikkeling, cultuurhistorische analyse, en kunst in de openbare ruimte.


Jurylid_Stimuleringsprijs_Mens_en_Cultuur_2013_Theu_BoermansTheu Boermans
Theu Boermans volgde een opleiding aan de Toneelacademie in Maastricht. Als acteur werkte hij bij onder meer het Amsterdams Toneel en Zuidelijk Toneel Globe. In 1988 was hij medeoprichter van theatergezelschap De Trust, waarvan hij de artistiek leider werd. In 2001 fuseerde het gezelschap met Art & Pro tot De Theatercompagnie. Vanaf 2011 is Boermans artistiek leider van het Nationale Toneel in Den Haag. Boermans is drager van de Prins Bernhard Cultuurprijs.


Jurylid_Stimuleringsprijs_Mens_en_Cultuur_2013_Katja_WeiteringKatja Weitering (1975) studeerde Cultuur- en Wetenschapsstudies en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Maastricht en de Universiteit van Amsterdam, gevolgd door een MA in Arts Criticism aan de City University in Londen. Ze werkte achtereenvolgens bij het Bonnefantenmuseum en ING Art Management. Sinds 2004 is Katja Weitering verbonden aan het Cobra Museum voor Moderne Kunst, aanvankelijk als curator en sinds 2010 als artistiek directeur.